THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY PHÉP TÁI NHẬP CẢNH

Đối tượng: Người nước ngoài đang lưu trú tại Nhật có việc phải rời Nhật nhưng có nguyện vọng sẽ trở lại Nhật trước khi thời hạn lưu trú kết thúc.

(Trừ những người muốn tái nhập cảnh với Giấy chấp nhận tái nhập cảnh)

Nội dung: Nếu người nước ngoài đang lưu trú tại Nhật tạm thời rời Nhật mà chưa xin được Giấy phép tái nhập cảnh,cho dù thời hạn lưu trú vẫn còn đi chăng nữa, thì Tư cách lưu trú đó cũng trở nên mất giá trị. Khi nhập cảnh trở lại Nhật, người nước ngoài đó sẽ buộc phải thực hiện lại các bước thẩm tra và xin cấp Giấy chứng nhận tư cách lưu trú.

Nếu xin được Giấy phép tái nhập cảnh trước khi tạm thời rời Nhật, thì khi thời hạn cho phép tái nhập cảnh vẫn còn, người nước ngoài đó có thể tái nhập cảnh vào Nhật, mà không phải chịu những thủ tục phiền toái như trên.

Giấy phép tái nhập cảnh có loại có hiệu lực một lần, và có loại có giá trị sử dụng nhiều lần trong thời hạn hiệu lực.

Phí nộp cho Cục nhập cảnh: 3000 Yên với Giấy phép tái nhập cảnh có giá trị một lần, và 6000 Yên với Giấy phép tái nhập cảnh có giá trị nhiều lần.

Trường hợp ví dụ:

+ Người có Thời gian lưu trú dưới 3 tháng muốn tạm thời về nước.

+ Người muốn đi công tác ngoài Nhật trên 1 năm

(vì nếu không sẽ không được chấp nhận tái nhập cảnh) .

 
Da ich die situation an den g9-versuchsgymnasien kenne und weiß, was das dort ghostwriter bachelorarbeit gekostet hat, bin ich wirklich interessiert.

Bài Viết Liên Quan