Xuất khẩu lao động

 • TUYỂN 18 NỮ ĐÓNG HỘP THỨC ĂN

  TUYỂN 18 NỮ ĐÓNG HỘP THỨC ĂN

   Thông tin chi tiết đơn hàng “Chế biến, đóng hộp thức ăn” + Lương thực lĩnh trên 10 Man + Nơi làm việc : OSAKA + Thi tuyển phỏng vấn 26/05/2018 + Nhập cảnh dự kiến tháng 11 năm 2018  Điều kiện tuyển dụng lao động đi XKLĐ Nhật Bản - Giới tính: Nữ - Độ tuổi: 18 đến 30 tuổi - Trình độ học vấn: Tốt … Đọc Thêm

 • TUYỂN 60 NAM CHẾ TẠO BỒN TẮM

  TUYỂN 60 NAM CHẾ TẠO BỒN TẮM

  Làm việc tại Nhật Bản Mức lương 30 triệu đồng/tháng Chưa tính tăng ca làm thêm ========================= Ngày phỏng vấn: 08 / 06 / 2018 Công việc cụ thể: Hoàn thiện và lắp đặt bồn tắm, thiết bị nhà tắm. Địa điểm làm việc: Tỉnh TOKYO – Nhật Bản ◆ YÊU CẦU – Giới tính: NAM – Độ tuổi: 18 đến 30 tuổi – … Đọc Thêm

 • TUYỂN 90 NAM, NỮ CƠM HỘP 7-ELEVEN

  TUYỂN 90 NAM, NỮ CƠM HỘP 7-ELEVEN

  Làm việc tại Nhật Bản Mức lương 30 triệu đồng/tháng Chưa tính tăng ca làm thêm ========================= Ngày phỏng vấn: 12 / 06 / 2018 Công việc cụ thể: Chế biến thực phẩm cơm hộp Địa điểm làm việc: Tỉnh CHIBA, TOKYO, SAITAMA – Nhật Bản ◆ YÊU CẦU – Giới tính: NAM, NỮ – Độ tuổi: 18 đến 28 tuổi – … Đọc Thêm

 • TUYỂN 24 NAM ĐÓNG GÓI SIÊU THỊ

  TUYỂN 24 NAM ĐÓNG GÓI SIÊU THỊ

  Làm việc tại Nhật Bản Mức lương 30 triệu đồng/tháng Chưa tính tăng ca làm thêm ========================= Ngày phỏng vấn: 26 /05 / 2018 Công việc cụ thể: Đóng gói sản phẩm hoàn thiện. Địa điểm làm việc: Tỉnh Aichi – Nhật Bản ◆ YÊU CẦU – Giới tính: NAM – Độ tuổi: 18 đến 28 tuổi – Trình độ học vấn: … Đọc Thêm

 • TUYỂN 12 NỮ ĐÓNG GÓI BÁNH KẸO

  TUYỂN 12 NỮ ĐÓNG GÓI BÁNH KẸO

  Làm việc tại Nhật Bản Mức lương 28 triệu đồng/tháng Chưa tính tăng ca làm thêm ========================= Ngày phỏng vấn: 16 /04 / 2018 Công việc cụ thể: Đóng gói sản phẩm bánh kẹo Địa điểm làm việc: Tỉnh Gifu – Nhật Bản ◆ YÊU CẦU – Giới tính: Nữ – Độ tuổi: 18 đến 28 tuổi – Trình độ học vấn: Tốt … Đọc Thêm

 • TUYỂN 90 NỮ LẮP RÁP ĐIỆN TỬ SONY

  TUYỂN 90 NỮ LẮP RÁP ĐIỆN TỬ SONY

  Làm việc tại Nhật Bản Mức lương 30 triệu đồng/tháng Chưa tính tăng ca làm thêm ========================= Ngày phỏng vấn: 27 / 05 / 2018 Công việc cụ thể: Lắp ráp linh kiện điện tử. Địa điểm làm việc: Tỉnh Aichi – Nhật Bản ◆ YÊU CẦU – Giới tính: Nữ – Độ tuổi: 18 đến 28 tuổi – Trình độ học vấn: Tốt … Đọc Thêm

 • TUYỂN 54 NỮ LẮP RÁP ĐIỆN TỬ SHAP

  TUYỂN 54 NỮ LẮP RÁP ĐIỆN TỬ SHAP

  Làm việc tại Nhật Bản Mức lương 28 triệu đồng/tháng Chưa tính tăng ca làm thêm ========================= Ngày phỏng vấn: 20 / 05 / 2018 Công việc cụ thể: Lắp ráp linh kiện điện tử. Địa điểm làm việc: Tỉnh Mie – Nhật Bản ◆ YÊU CẦU – Giới tính: Nữ – Độ tuổi: 18 đến 28 tuổi – Trình độ học vấn: Tốt … Đọc Thêm

 • TUYỂN 70 NAM, NỮ CƠM HỘP 7-ELEVEN

  TUYỂN 70 NAM, NỮ CƠM HỘP 7-ELEVEN

  Làm việc tại Nhật Bản Mức lương 30 triệu đồng/tháng Chưa tính tăng ca làm thêm ========================= Ngày phỏng vấn: 26 / 01 / 2018 Công việc cụ thể: Chế biến thực phẩm cơm hộp Địa điểm làm việc: Tỉnh CHIBA, TOKYO, SAITAMA – Nhật Bản ◆ YÊU CẦU – Giới tính: NAM, NỮ – Độ tuổi: 18 đến 28 tuổi – … Đọc Thêm

 • TUYỂN 16 NỮ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

  TUYỂN 16 NỮ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

  Làm việc tại Nhật Bản Mức lương 28 triệu đồng/tháng Chưa tính tăng ca làm thêm ======================== Ngày phỏng vấn: 12 / 01 / 2018 Công việc cụ thể: Chế biến thực phẩm làm cơm hộp. Địa điểm làm việc: Tỉnh Shizouka  – Nhật Bản ◆ YÊU CẦU – Giới tính: NỮ – Độ tuổi: 18 đến 30 tuổi – Trình độ học … Đọc Thêm

 • TUYỂN 9 NAM HOÀN THIỆN NỘI THẤT

  TUYỂN 9 NAM HOÀN THIỆN NỘI THẤT

  Làm việc tại Nhật Bản Mức lương 28 triệu đồng/tháng Chưa tính tăng ca làm thêm ========================= Ngày phỏng vấn: 08 / 01 / 2018 Công việc cụ thể: Hoàn thiện nội thất làm việc cho tập đoàn PANASONIC (PANAHOME) Địa điểm làm việc: Tỉnh FUKUOKA  – Nhật Bản ◆ YÊU CẦU – Giới tính: NAM – Độ tuổi: … Đọc Thêm

 • TUYỂN 9 NAM ĐÓNG GÓI

  TUYỂN 9 NAM ĐÓNG GÓI

  Làm việc tại Nhật Bản Mức lương 30 triệu đồng/tháng Chưa tính tăng ca làm thêm ========================= Ngày phỏng vấn: 12 /01 / 2018 Công việc cụ thể: Đóng gói sản phẩm hoàn thiện. Địa điểm làm việc: Tỉnh Saitama – Nhật Bản ◆ YÊU CẦU – Giới tính: NAM – Độ tuổi: 18 đến 28 tuổi – Trình độ học vấn: … Đọc Thêm

 • TUYỂN 6 NAM CƠM HỘP

  TUYỂN 6 NAM CƠM HỘP

  Làm việc tại Nhật Bản Mức lương 30 triệu đồng/tháng Chưa tính tăng ca làm thêm ========================= Ngày phỏng vấn: 28 /12 / 2017 Công việc cụ thể: Chế biến thực phẩm cơm hộp. Địa điểm làm việc: Tỉnh TOKYO – Nhật Bản ◆ YÊU CẦU – Giới tính: NAM – Độ tuổi: 20 đến 28 tuổi – Trình độ học vấn: Tốt … Đọc Thêm

 • TUYỂN 60 NỮ LẮP RÁP ĐIỆN TỬ

  TUYỂN 60 NỮ LẮP RÁP ĐIỆN TỬ

  Làm việc tại Nhật Bản Mức lương 30 triệu đồng/tháng Chưa tính tăng ca làm thêm ========================= Ngày phỏng vấn: 16 /01 / 2018 Công việc cụ thể: Lắp ráp linh kiện điện tử. Địa điểm làm việc: Tỉnh Aichi – Nhật Bản ◆ YÊU CẦU – Giới tính: Nữ – Độ tuổi: 18 đến 28 tuổi – Trình độ học vấn: Tốt … Đọc Thêm

 • TUYỂN 20 NỮ CBTP CƠM HỘP

  TUYỂN 20 NỮ CBTP CƠM HỘP

  Làm việc tại Nhật Bản Mức lương 30 triệu đồng/tháng Chưa tính tăng ca làm thêm ========================= Ngày phỏng vấn: 26 / 10 / 2017 Công việc cụ thể: Chế biến thực phẩm cơm hộp Địa điểm làm việc: Tỉnh CHI BA  – Nhật Bản ◆ YÊU CẦU – Giới tính: NỮ – Độ tuổi: 18 đến 28 tuổi – Trình độ học vấn: … Đọc Thêm

 • TUYỂN 60 NAM LẮP RÁP LINH KIỆN ĐIỆN TỬ

  TUYỂN 60 NAM LẮP RÁP LINH KIỆN ĐIỆN TỬ

  Làm việc tại Nhật Bản Mức lương 30 triệu đồng/tháng Chưa tính tăng ca làm thêm ========================= Ngày phỏng vấn: 10 /10 / 2017 Công việc cụ thể: Lắp ráp linh kiện điện tử. Địa điểm làm việc: Tỉnh OSAKA – Nhật Bản ◆ YÊU CẦU – Giới tính: NAM – Độ tuổi: 20 đến 28 tuổi – Trình độ học vấn: Tốt … Đọc Thêm

 • TUYỂN 60 NAM XÂY DỰNG PANAHOME

  TUYỂN 60 NAM XÂY DỰNG PANAHOME

  Làm việc tại Nhật Bản Mức lương 28 triệu đồng/tháng Chưa tính tăng ca làm thêm ========================= Ngày phỏng vấn: 25 / 09 / 2017 Công việc cụ thể: Xây dựng tổng hợp làm việc cho tập đoàn PANASONIC (PANAHOME) Địa điểm làm việc: Tỉnh FUKUOKA  – Nhật Bản ◆ YÊU CẦU – Giới tính: NAM – Độ tuổi: … Đọc Thêm

 • TUYỂN 12 NAM MỘC NỘI THẤT

  TUYỂN 12 NAM MỘC NỘI THẤT

  Làm việc tại Nhật Bản Mức lương 26 triệu đồng/tháng Chưa tính tăng ca làm thêm ========================= Ngày phỏng vấn: 10 / 09 / 2017 Công việc cụ thể: Hoàn thiện nội thất Địa điểm làm việc: Tỉnh FUKUOKA  – Nhật Bản ◆ YÊU CẦU – Giới tính: NAM – Độ tuổi: 18 đến 26 tuổi – Trình độ học vấn: Tốt … Đọc Thêm

 • TUYỂN 30 NAM LẮP RÁP LINH KIỆN TOYOTA

  TUYỂN 30 NAM LẮP RÁP LINH KIỆN TOYOTA

  Làm việc tại Nhật Bản Mức lương 28 triệu đồng/tháng Chưa tính tăng ca làm thêm ========================= Ngày phỏng vấn: 28 / 09 / 2017 Công việc cụ thể: Lắp ráp linh kiện ôtô TOYOTA Địa điểm làm việc: Tỉnh AICHI  – Nhật Bản ◆ YÊU CẦU – Giới tính: NAM – Độ tuổi: 18 đến 28 tuổi – Trình độ học vấn: … Đọc Thêm

 • Trang 1 of 41234