LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG

 • TUYỂN 23 NAM CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

  TUYỂN 23 NAM CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

  Làm việc tại Nhật Bản Mức lương 30 triệu đồng/tháng Chưa tính tăng ca làm thêm ========================= Ngày phỏng vấn: 28 / 06 / 2017 Công việc cụ thể: Chế biến thực phẩm, xúc xích. Địa điểm làm việc: TOKYO  – Nhật Bản ◆ YÊU CẦU – Giới tính: NAM – Độ tuổi: 20 đến 28 tuổi – Trình độ học vấn: Tốt … Đọc Thêm

 • TUYỂN 12 NỮ CHẾ BIẾN RAU CỦ

  TUYỂN 12 NỮ CHẾ BIẾN RAU CỦ

  Làm việc tại Nhật Bản Mức lương 26 triệu đồng/tháng Chưa tính tăng ca làm thêm ========================= Ngày phỏng vấn: 28 / 06 / 2017 Công việc cụ thể: Chế biến rau củ, sơ chế, đóng hộp Địa điểm làm việc: Tỉnh NAGASAKI  – Nhật Bản ◆ YÊU CẦU – Giới tính: NỮ – Độ tuổi: 18 đến 28 tuổi – Trình độ … Đọc Thêm

 • TUYỂN 18 NAM LẮP CỐT PHA PANEN

  TUYỂN 18 NAM LẮP CỐT PHA PANEN

  Làm việc tại Nhật Bản Mức lương cơ bản khoảng 33.000.000 đồng/tháng ========================= Ngày phỏng vấn: 12 / 06 / 2017 Dự kiến xuất cảnh: 11 / 2017 Công việc cụ thể: Lắp ghép cốt pha panen Địa điểm làm việc: FUKUOKA – Nhật Bản ◆ YÊU CẦU – Giới tính: Nam – Độ tuổi: 19 đến 30 tuổi – Trình độ … Đọc Thêm

 • TUYỂN 150 NỮ ĐÓNG GÓI

  TUYỂN 150 NỮ ĐÓNG GÓI

  Làm việc tại Nhật Bản Mức lương 28 triệu đồng/tháng Chưa tính tăng ca làm thêm ========================= Ngày phỏng vấn: 12 / 06 / 2017 Công việc cụ thể: Đóng gói công nghiệp Địa điểm làm việc: Tỉnh OSAKA - FUKUOKA - TOKYO - NAGOYA - SAITAMA - SENDAI   – Nhật Bản ◆ YÊU CẦU – Giới tính: NỮ – Độ … Đọc Thêm

 • TUYỂN 90 NAM CBTP CƠM HỘP

  TUYỂN 90 NAM CBTP CƠM HỘP

  Làm việc tại Nhật Bản Mức lương cơ bản khoảng 29.000.000 đồng/tháng ========================= Ngày phỏng vấn: 12 / 06 / 2017 Dự kiến xuất cảnh: 1 / 2018 Công việc cụ thể: Làm cơm nắm Địa điểm làm việc: Chiba – Nhật Bản ◆ YÊU CẦU – Giới tính: Nam – Độ tuổi: 18 đến 28 tuổi – Trình độ học vấn: Tốt … Đọc Thêm

 • TUYỂN 9 NỮ TRỒNG RAU NHÀ KÍNH

  TUYỂN 9 NỮ TRỒNG RAU NHÀ KÍNH

  Làm việc tại Nhật Bản Mức lương 27 triệu đồng/tháng Chưa tính tăng ca làm thêm ========================= Ngày phỏng vấn: 16 / 06 / 2017 Công việc cụ thể: Trồng nấm, rau trong nhà kính Địa điểm làm việc: Tỉnh Fukuoka  – Nhật Bản ◆ YÊU CẦU – Giới tính: NỮ – Độ tuổi: 18 đến 28 tuổi – Trình độ học … Đọc Thêm

 • TUYỂN 12 NAM CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

  TUYỂN 12 NAM CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

  Làm việc tại Nhật Bản Mức lương cơ bản khoảng 28.000.000 đồng/tháng ========================= Ngày phỏng vấn: 19 / 05 / 2017 Dự kiến xuất cảnh: 11 / 2017 Công việc cụ thể: Chế biến thực phẩm Địa điểm làm việc: Aichi – Nhật Bản ◆ YÊU CẦU – Giới tính: Nam – Độ tuổi: 18 đến 28 tuổi – Trình độ học vấn: … Đọc Thêm

 • TUYỂN 90 NỮ ĐIỆN TỬ SONY

  TUYỂN 90 NỮ ĐIỆN TỬ SONY

  Đọc Thêm

 • TUYỂN 12 NAM LẮP CỐT PHA PANEN

  TUYỂN 12 NAM LẮP CỐT PHA PANEN

  Làm việc tại Nhật Bản Mức lương cơ bản khoảng 33.000.000 đồng/tháng ========================= Ngày phỏng vấn: 7 / 05 / 2017 Dự kiến xuất cảnh: 11 / 2017 Công việc cụ thể: Lắp ghép cốt pha panen Địa điểm làm việc: Shiga – Nhật Bản ◆ YÊU CẦU – Giới tính: Nam – Độ tuổi: 19 đến 30 tuổi – Trình độ học … Đọc Thêm

 • TUYỂN 18 NAM ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP

  TUYỂN 18 NAM ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP

  Làm việc tại Nhật Bản Mức lương cơ bản khoảng 28.000.000 đồng/tháng ========================= Ngày phỏng vấn: 12 / 05 / 2017 Dự kiến xuất cảnh: 9 / 2017 Công việc cụ thể: Phân loại, đóng gói, dán tem, các loại sản phẩm công nghiệp Địa điểm làm việc: Aichi - Nhật Bản ◆ YÊU CẦU - Giới tính: Nam - Độ … Đọc Thêm

 • TUYỂN 15 NAM 15 NỮ ĐÓNG GÓI SIÊU THỊ

  TUYỂN 15 NAM 15 NỮ ĐÓNG GÓI SIÊU THỊ

  Làm việc tại Nhật Bản Mức lương 30 triệu đồng/tháng Chưa tính tăng ca làm thêm ========================= Ngày phỏng vấn: 21 / 04 / 2017 Công việc cụ thể: Phân loại, đóng gói, dán tem, các loại sản phẩm trong siêu thị. Địa điểm làm việc: Tỉnh FUKUOKA, SAITAMA, CHIBA – Nhật Bản ◆ YÊU CẦU – Giới … Đọc Thêm

 • TUYỂN 39 NỮ CHẾ BIẾN THỦY SẢN

  TUYỂN 39 NỮ CHẾ BIẾN THỦY SẢN

  Làm việc tại Nhật Bản Mức lương 27 triệu đồng/tháng Chưa tính tăng ca làm thêm ========================= Ngày phỏng vấn: 28 / 04 / 2017 Công việc cụ thể: Chế biến thủy sản. Địa điểm làm việc: Tỉnh KAGOSHIMA  – Nhật Bản ◆ YÊU CẦU – Giới tính: NỮ – Độ tuổi: 18 đến 30 tuổi – Trình độ học vấn: Tốt … Đọc Thêm

 • TUYỂN 6 NAM LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA

  TUYỂN 6 NAM LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA

  Làm việc tại Nhật Bản Mức lương 27 triệu đồng/tháng Chưa tính tăng ca làm thêm ========================= Ngày phỏng vấn: 16 / 04 / 2017 Công việc cụ thể: Lắp đặt điều hòa, đường ống, điện. Địa điểm làm việc: Tỉnh KUMAMOTO – Nhật Bản ◆ YÊU CẦU – Giới tính: Nam – Độ tuổi: 19 đến 29 tuổi – Trình độ … Đọc Thêm

 • TUYỂN 24 NỮ CBTP TẠI SIÊU THỊ

  TUYỂN 24 NỮ CBTP TẠI SIÊU THỊ

  Làm việc tại Nhật Bản Mức lương 30 triệu đồng/tháng Chưa tính tăng ca làm thêm ========================= Ngày phỏng vấn: 03 / 05 / 2017 Công việc cụ thể: Chế biến thực phẩm tại siêu thị Địa điểm làm việc: Tỉnh AICHI  – Nhật Bản ◆ YÊU CẦU – Giới tính: NỮ – Độ tuổi: 18 đến 30 tuổi – Trình độ học … Đọc Thêm

 • TUYỂN 18 NỮ MAY TẤM LÓT GHẾ

  TUYỂN 18 NỮ MAY TẤM LÓT GHẾ

  Làm việc tại Nhật Bản Mức lương 26 triệu đồng/tháng Chưa tính tăng ca làm thêm ========================= Ngày phỏng vấn: 21 / 06 / 2017 Công việc cụ thể: May quần áo trẻ em. Địa điểm làm việc: Tỉnh FUKUI  – Nhật Bản ◆ YÊU CẦU – Giới tính: NỮ – Độ tuổi: 19 đến 35 tuổi – Trình độ học vấn: Tốt nghiệp … Đọc Thêm

 • TUYỂN NAM DẬP KIM LOẠI

  TUYỂN NAM DẬP KIM LOẠI

  Làm việc tại Nhật Bản Mức lương 29 triệu đồng/tháng Chưa tính tăng ca làm thêm ========================= Ngày phỏng vấn: 11 / 04 / 2017 Công việc cụ thể: vận hành máy cơ khí ép dập kim loại. Địa điểm làm việc: Tỉnh SAITAMA  – Nhật Bản ◆ YÊU CẦU – Giới tính: Nam – Độ tuổi: 19 đến 29 tuổi – Trình độ … Đọc Thêm

 • TUYỂN 30 NỮ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

  TUYỂN 30 NỮ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

  Làm việc tại Nhật Bản Mức lương 28 triệu đồng/tháng ============ Ngày phỏng vấn:  22 / 04 / 2017 Công việc cụ thể: Chế biến thực phẩm, cơm hộp. Địa điểm làm việc: Tỉnh AICHI  – Nhật Bản ◆ YÊU CẦU – Giới tính: Nữ – Độ tuổi: 18 đến 30 tuổi – Trình độ học vấn: Tốt nghiệp cấp 3 trở lên – Chiều cao từ … Đọc Thêm

 • TUYỂN 27 NỮ ĐÓNG GÓI

  TUYỂN 27 NỮ ĐÓNG GÓI

  Làm việc tại Nhật Bản Mức lương 28 triệu đồng/tháng Chưa tính tăng ca làm thêm ========================= Ngày phỏng vấn:  05 / 2017 Công việc cụ thể:Kiểm hàng, đóng gói sàn phẩm công nghiệp Địa điểm làm việc: Tỉnh FUKUOKA  – Nhật Bản ◆ YÊU CẦU – Giới tính: NỮ – Độ tuổi: 18 đến 28 tuổi – Trình độ … Đọc Thêm

 • Trang 3 of 41234