LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG

 • TUYỂN 10 NỮ CBTP CƠM HỘP

  TUYỂN 10 NỮ CBTP CƠM HỘP

  Làm việc tại Nhật Bản Mức lương 30 triệu đồng/tháng Chưa tính tăng ca làm thêm ========================= Ngày phỏng vấn: 25 / 09 / 2017 Công việc cụ thể: Chế biến thực phẩm cơm hộp Địa điểm làm việc: Tỉnh TOKYO  – Nhật Bản ◆ YÊU CẦU – Giới tính: NỮ – Độ tuổi: 18 đến 28 tuổi – Trình độ học vấn: Tốt … Đọc Thêm

 • TUYỂN 30 NỮ LẮP RÁP CAMERA SONY

  TUYỂN 30 NỮ LẮP RÁP CAMERA SONY

  Làm việc tại Nhật Bản Mức lương 28 triệu đồng/tháng Chưa tính tăng ca làm thêm ========================= Ngày phỏng vấn: 12 / 09 / 2017 Công việc cụ thể: Lắp ráp linh kiện camera Sony Địa điểm làm việc: Tỉnh AICHI  – Nhật Bản ◆ YÊU CẦU – Giới tính: NỮ – Độ tuổi: 18 đến 25 tuổi – Trình độ học vấn: … Đọc Thêm

 • TUYỂN 90 NỮ ĐIỆN TỬ SONY(đợt 2)

  TUYỂN 90 NỮ ĐIỆN TỬ SONY(đợt 2)

  Làm việc tại Nhật Bản Mức lương 28 triệu đồng/tháng Chưa tính tăng ca làm thêm ========================= Ngày phỏng vấn: 28 / 09 / 2017 Công việc cụ thể: Lắp ráp linh kiện điện tử Sony Địa điểm làm việc: Tỉnh AICHI  – Nhật Bản ◆ YÊU CẦU – Giới tính: NỮ – Độ tuổi: 18 đến 28 tuổi – Trình độ học vấn: … Đọc Thêm

 • TUYỂN 09 NAM LẮP GHÉP CỐT PHA

  TUYỂN 09 NAM LẮP GHÉP CỐT PHA

  Làm việc tại Nhật Bản Mức lương 28 triệu đồng/tháng Chưa tính tăng ca làm thêm ========================= Ngày phỏng vấn: 28 / 08 / 2017 Công việc cụ thể: Lắp ghép cốt pha panen Địa điểm làm việc: NAGOYA  – Nhật Bản ◆ YÊU CẦU – Giới tính: NAM – Độ tuổi: 20 đến 32 tuổi – Trình độ học vấn: Tốt nghiệp … Đọc Thêm

 • TUYỂN 09 NAM DẬP KIM LOẠI

  TUYỂN 09 NAM DẬP KIM LOẠI

  Làm việc tại Nhật Bản Mức lương 30 triệu đồng/tháng Chưa tính tăng ca làm thêm ========================= Ngày phỏng vấn: 25 / 08 / 2017 Công việc cụ thể: Dập kim loại Địa điểm làm việc: SAITAMA  – Nhật Bản ◆ YÊU CẦU – Giới tính: NAM – Độ tuổi: 20 đến 28 tuổi – Trình độ học vấn: Tốt nghiệp … Đọc Thêm

 • TUYỂN 12 NAM CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

  TUYỂN 12 NAM CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

  Làm việc tại Nhật Bản Mức lương 30 triệu đồng/tháng Chưa tính tăng ca làm thêm ========================= Ngày phỏng vấn: 26 / 08 / 2017 Công việc cụ thể: Chế biến thực phẩm, xúc xích, thịt bò Địa điểm làm việc: TOKYO  – Nhật Bản ◆ YÊU CẦU – Giới tính: NAM – Độ tuổi: 20 đến 28 tuổi – Trình độ học … Đọc Thêm

 • TUYỂN 09 NỮ TRỒNG RAU NHÀ KÍNH

  TUYỂN 09 NỮ TRỒNG RAU NHÀ KÍNH

  Làm việc tại Nhật Bản Mức lương 27 triệu đồng/tháng Chưa tính tăng ca làm thêm ========================= Ngày phỏng vấn: 16 / 08 / 2017 Công việc cụ thể: Trồng nấm, rau trong nhà kính Địa điểm làm việc: Tỉnh Fukuoka  – Nhật Bản ◆ YÊU CẦU – Giới tính: NỮ – Độ tuổi: 18 đến 28 tuổi – Trình độ học … Đọc Thêm

 • TUYỂN 12 NỮ KIỂM TRA LINH KIỆN

  TUYỂN 12 NỮ KIỂM TRA LINH KIỆN

  Làm việc tại Nhật Bản Mức lương 28 triệu đồng/tháng Chưa tính tăng ca làm thêm ========================= Ngày phỏng vấn: 15 / 08 / 2017 Công việc cụ thể: Lắp ráp, đóng gói linh kiện điện tử. Địa điểm làm việc: Tỉnh AICHI  – Nhật Bản ◆ YÊU CẦU – Giới tính: NỮ – Độ tuổi: 18 đến 28 tuổi – Trình độ … Đọc Thêm

 • TUYỂN 18 NỮ CƠM HỘP

  TUYỂN 18 NỮ CƠM HỘP

  Làm việc tại Nhật Bản Mức lương 28 triệu đồng/tháng Chưa tính tăng ca làm thêm ========================= Ngày phỏng vấn: 21 / 08 / 2017 Công việc cụ thể: Làm công việc chế biến thực phẩm cơm hộp Địa điểm làm việc: AICHI – Nhật Bản ◆ YÊU CẦU – Giới tính: NỮ – Độ tuổi: 19 đến 28 tuổi – Trình độ học … Đọc Thêm

 • TUYỂN 12 NỮ ĐÓNG GÓI

  TUYỂN 12 NỮ ĐÓNG GÓI

  Làm việc tại Nhật Bản Mức lương 28 triệu đồng/tháng Chưa tính tăng ca làm thêm ========================= Ngày phỏng vấn: 28 / 07 / 2017 Công việc cụ thể: Làm công việc chế biến thực phẩm cơm hộp Địa điểm làm việc: AICHI – Nhật Bản ◆ YÊU CẦU – Giới tính: NỮ – Độ tuổi: 19 đến 28 tuổi – Trình độ học … Đọc Thêm

 • TUYỂN 45 NỮ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

  TUYỂN 45 NỮ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

  Làm việc tại Nhật Bản Mức lương 30 triệu đồng/tháng Chưa tính tăng ca làm thêm ========================= Ngày phỏng vấn: 26 / 07 / 2017 Công việc cụ thể: Làm công việc chế biến thực phẩm cơm hộp Địa điểm làm việc: TOKYO – Nhật Bản ◆ YÊU CẦU – Giới tính: NỮ – Độ tuổi: 19 đến 28 tuổi – Trình độ học … Đọc Thêm

 • TUYỂN 15 NAM LINH KIỆN OTO

  TUYỂN 15 NAM LINH KIỆN OTO

  Làm việc tại Nhật Bản Mức lương 28 triệu đồng/tháng Chưa tính tăng ca làm thêm ========================= Ngày phỏng vấn: 16 / 07 / 2017 Công việc cụ thể: Tháo lắp phụ tùng và đóng gói linh kiện oto Địa điểm làm việc: OSAKA, SHIGA – Nhật Bản ◆ YÊU CẦU – Giới tính: NAM – Độ tuổi: 20 đến 29 tuổi – … Đọc Thêm

 • TUYỂN 9 NAM IN ẤN

  Làm việc tại Nhật Bản Mức lương 30 triệu đồng/tháng Chưa tính tăng ca làm thêm ========================= Ngày phỏng vấn: 15 / 07 / 2017 Công việc cụ thể: Làm công việc IN ẤN Địa điểm làm việc: OSAKA – Nhật Bản ◆ YÊU CẦU – Giới tính: NAM – Độ tuổi: 20 đến 28 tuổi – Trình độ học vấn: Tốt nghiệp … Đọc Thêm

 • TUYỂN 15 NAM ÉP NHỰA

  TUYỂN 15 NAM ÉP NHỰA

  Làm việc tại Nhật Bản Mức lương 27 triệu đồng/tháng Chưa tính tăng ca làm thêm ========================= Ngày phỏng vấn: 23 / 07 / 2017 Công việc cụ thể: Làm công việc thao tác máy ép nhựa Địa điểm làm việc: KUMAMOTO – Nhật Bản ◆ YÊU CẦU – Giới tính: NAM – Độ tuổi: 20 đến 30 tuổi – Trình độ học … Đọc Thêm

 • TUYỂN 12 NAM LÀM CẦU ĐƯỜNG

  TUYỂN 12 NAM LÀM CẦU ĐƯỜNG

  Làm việc tại Nhật Bản Mức lương 27 triệu đồng/tháng Chưa tính tăng ca làm thêm ========================= Ngày phỏng vấn: 20 / 07 / 2017 Công việc cụ thể: Công trình công cộng, cầu đường Địa điểm làm việc: KUMAMOTO – Nhật Bản ◆ YÊU CẦU – Giới tính: NAM – Độ tuổi: 22 đến 28 tuổi – Trình độ học vấn: … Đọc Thêm

 • TUYỂN 09 NỮ ĐÓNG GÓI

  TUYỂN 09 NỮ ĐÓNG GÓI

  Làm việc tại Nhật Bản Mức lương 28 triệu đồng/tháng Chưa tính tăng ca làm thêm ========================= Ngày phỏng vấn: 26 / 06 / 2017 Công việc cụ thể: Đóng gói các sản phẩm, văn phòng phẩm. Địa điểm làm việc: Tỉnh FUKUOKA  – Nhật Bản ◆ YÊU CẦU – Giới tính: NỮ – Độ tuổi: 18 đến 28 tuổi – Trình … Đọc Thêm

 • TUYỂN 50 NAM ĐÓNG SÁCH

  TUYỂN 50 NAM ĐÓNG SÁCH

  Làm việc tại Nhật Bản Mức lương 28 triệu đồng/tháng Chưa tính tăng ca làm thêm ========================= Ngày phỏng vấn: 27 / 06 / 2017 Công việc cụ thể: Làm công việc sản xuất sách Địa điểm làm việc: HYOGO – Nhật Bản ◆ YÊU CẦU – Giới tính: NAM – Độ tuổi: 20 đến 25 tuổi – Trình độ học vấn: Tốt … Đọc Thêm

 • TUYỂN 18 NAM DẬP KIM LOẠI

  TUYỂN 18 NAM DẬP KIM LOẠI

  Làm việc tại Nhật Bản Mức lương 28 triệu đồng/tháng Chưa tính tăng ca làm thêm ========================= Ngày phỏng vấn: 03 / 07 / 2017 Công việc cụ thể: Đột dập kim loại, sản phẩm cơ khí Địa điểm làm việc: KUMAMOTO – Nhật Bản ◆ YÊU CẦU – Giới tính: NAM – Độ tuổi: 20 đến 30 tuổi – Trình độ học … Đọc Thêm

 • Trang 2 of 41234